Examine This Report on תגיש לי

ג. המשפחה החשובה ביותר היא המשפחה הגרעינית.  תאמין לי, שאחרי השנה הראשונה שהיתה קשה מנשוא בגלל געגועים קשים ליתר חברי המשפחה, הים אני מבין שהדבר הקשה ביותר שעשיתי בחיי הוא גם הנכון והחכם ביותר.

אנחנו ה"לא אידאולוגים", "היורקים לבאר" וכו', סתם מפריעים לכם.

ביום האחרון של השנה עליתי עם אריה במדרגות וראיתי שלוש תלמידות, את שמה של השלישית לא זכרתי. אמרתי לאריה “תראה איך שכחתי את שמה של תלמידתי”.

תיזהר מהנוער, הם לא לוקחים שבויים. שים לב הם תמיד מחפשים אותך, הכן את שיעוריך בקפידה וחזור על החומר לפני השיעור. הקפד להגיע בזמן לשיעור, להיות ישר והגון והם יכבדו אותך.

אם תנסה להרחיב קצת את נקודת המבט שלך, יש חיים לאחר המוות.

ולמה אתה הולך רחוק עם אריה דרעי? תסתכל מה הולך מסביב בפוליטיקה. כל שאר מנסה להיות "חברתי" והתקשורת דוחפת בכוח מדידה של פוליטיקאים לפי מי יותר "חברתי", ואף אחד לא עוצר ושואל את עצמו מה זה אומר בכלל "חברתי".

החינוך של ילדינו חשוב יותר מכל אידאות, בין אם אבד עליהן הכלח (לדעתי) ובין אם לא (לדעתך)

בכל מקרה, *המעט* שכתבת זה דברים בסיסיים מאוד בכל מדינה מערבית נורמלית , תכף תגיד שכמו חסידי ברסלב אנחנו צריכים להגיד תודה שקמנו בבוקר וכל היתר זה בונוס?

מי שנושא הדת מדינה וכו' כל כך מפריע לו והוא בהייטק, יכול לעזוב בדיוק כמו מה שאני עשיתי,  בלי להעליב, כן?

כעבור מספר דקות הגיע, למה שנראה כחלון הנכון. הוא נשאר תלוי על יד אחת ובידו השניה עטף את השמשה בנייר הדבקה. לאחר תנופה פרץ את החלון בגופו והחלון נפל כמקשה אחת, בלא להותיר שברים על ריצפת החדר. כאשר נגעו רגליו ברצפה, ביצע את הגלגול, שהפך ברבות השנים לחלק ממנו.

“לעולם אסור לך לבזות את ההורה לפני ילדו זה חוק בל יעבור”, אמר. “אני מבקש מהתלמיד לצאת הוא חייב להבין שאנחנו צוות, אנחנו עובדים יחד.

יש גם עניין קטן, שאנחנו לא אוהבים בד"כ, more info שנקרא - כבוד לאומי.

כי קנדה זה לא ממש הבית שלו ולא איכפת לו כל כך  מה קורה שם. 

חזור אליי אני מסכים לתנאי השימוש ו מדיניות פרטיות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Examine This Report on תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar